Meest gebruikte afkortingen | Active Freight Management Meest gebruikte afkortingen

De meest gebruikte afkortingen binnen Active Freight Management B.V.


Meest gebruikte afkortingen
Active Freight Management
Active Freight Management

Afkorting

Voluit

Betekenis

AEO Authorized Economic Operator Keurmerk wat de samenwerking kenmerkt tussen een bedrijf en de Douane ter bevordering van de veiligheid van binnenkomende en of uitgaande goederen.
AMS Filing Automated Manifest System Integraal systeem van de Amerikaanse douane om de veiligheidsrisico’s te beperken qua soort, kwaliteit en herkomst van de goederen.
AOG Aircraft On Ground Term bedoeld om aan te geven dat een vliegtuig niet kan vertrekken zonder reparatie.
AWB/HAWB/MAWB AirWay Bill/ House AirWay Bill/ Master AirWay Bill Vervoersdocument voor vervoer per luchtvracht.
BL/ HBL Bill of Loading/ House Bill of Loading Vervoersdocument voor vervoer per zeevracht.
CAO Cargo Aircraft Only Term bedoeld om aan te geven dat zending alleen in een vracht vliegtuig vervoerd mag worden i.v.m. de aard of de verpakking van de goederen.
CCA Corrective Charges Advise Aanpassing op Bill of lading/Airway Bill i.v.m. zending details of NAW.
CMR Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route Vervoersdocument gebruikt in het wegtransport.
CoO/CvO Certificate of Origin Een certificaat van oorsprong is een exportdocument dat bewijst in welk land een product gemaakt is. KVK geeft deze certificaten af.
CW Chargeable Weight Volume gewicht (1:6 = L*B*H cm/6000)
DGD Dangerous Goods Declaration Formulier waarin alle informatie qua verpakking, labeling en classificatie staat van de te vervoeren stoffen.
EORI nummer Economic Operators Registration and Identification number Een uniek registratie nummer bedoeld om bedrijven te identificeren in het dataverkeer van de Douane binnen de EU.
ETA Estimated Time of Arrival Verwachte aankomsttijd.
ETD Estimated Time of Departure Verwachte vertrektijd.
EUR 1 EUR 1 document Handelsdocument dat vrijstelling of korting van invoerrechten bewerkstelligt in landen waar de EU een verdrag mee heeft gesloten.
EX-A Export douane document Douane aangifte/ Uitvoerdocument van vrij verhandelbare goederen uit de EU.
FCL Full Container Load Volle container lading dit kan zowel een 20 ft zijn als ook een 40 Ft container.
Fumigatie Hitte/rook behandeling Hitte/rook behandeling van hout bedoeld om verspreiding van schadelijke organisme tegen te gaan.
GDP Goods Distribution Practice Systeem voor kwaliteitswaarborg, waarin eisen zijn opgenomen met betrekking tot aankoop, ontvangst, opslag en export van medicijnen.
ISF Filing Importer Security Filing Regelgeving die importerende partijen verplicht om een goederenbeschrijving aan te geven bij de Amerikaanse douane voor aankomst in USA.
LCL Less Container Load Container deellading die als stukgoed wordt aangeleverd en door een consolidator met andere deelladingen in een container wordt geladen.
LC Letter of Credit Documentair Krediet.
MD/ LD Main/LowerDeck Bovenste/onderste laag van een vliegtuig.
NRFC Not Ready For Carriage Formulier waarin aangegeven wordt waarom een luchtvrachtzending niet op een reguliere manier aangeboden kan worden voor vervoer. Bijvoorbeeld door omvang of gewicht.
PAX OK Passenger Aircraft OK Term bedoeld om aan te geven dat zending zowel in een passagiers en vracht vliegtuig vervoerd mag worden i.v.m. de aard of de verpakking van de goederen.
PFI Pro Forma Invoice Dit is een onofficiƫle, voorlopige factuur die de koper informatie biedt over de producten of diensten die er geleverd gaan worden.
PO Purchase Order Inkooporder. Een document uitgegeven door een koper aan een verkoper welke details geeft over de verkoopvoorwaarden.
PoA Power of Attorney Autorisatie formulier om namens een im-/exporteur douanehandelingen te verrichten.
ULD Unit Load Device Een standaard maat pallet of container die gebruikt wordt om luchtvracht te vervoeren.
UTB Uitnodiging Tot Betaling Navorderingsaanslag/douane schuld bij invoer.
RoRo Roll On Roll Off Schip bedoeld voor vervoer van rollend materiaal (auto/graafmachines/trailers/).
VAT Value Added Tax Belasting over de toegevoegde waarde. Engelse term voor BTW.
W/M Weight/Measurement Methode om vrachttarieven te bepalen afhankelijk van de grootst wegende eenheid.